ЗА НАС

 

ЗА НАС

28

Проекти


Навремено завршени проекти
42

Клиенти


Задоволни клиенти од нашите услуги
16

Зелени Проекти


Ние се грижиме за иднината на нашите деца
9

години искуство


преку консултанти и експерти од Европа

АГ Консалтинг е самостојна компанија во приватна сопственост којашто дејствува во областа каде се вкрстуваат јавниот и приватниот сектор.

Авто гас консалтинг регистрирани во ECAS регистерот на Европка Унија.
Со Компанијата соработуваат локални и меѓународни експерти со цел да се обезбедат високо професионални консултантски услуги во повеќе области за одредени групи на клиенти.
Експертите на Avto Gas Консалтинг располагаат со повеќе од петнаесет годишно искуство и со експертски познавања од различни области. Тоа ѝ овозможува на компанијата да понуди услуги и помош за спроведување на активностите во јавниот и во приватниот сектор, и во различни меѓународни организации и агенции.
Комбинирајќи ги ентузијазмот и искуството, тимот на Avto Gas Консалтинг посветено работи во насока на обезбедување навремени и соодветни решенија во своите активности, во однос на сите проекти.
Посветеноста, искуството, како поддршка при извршување на активностите за клиентите, како и високо специјализираната експертиза на персоналот на компанијата, претставуваат гаранција за постигнување успех. Со тоа се исполнува мисијата на компанијата – да се обезбедат услуги за постигнување најдобри резултати, при што се презема целосна одговорност за достигнување на целите на клиентите, во делот на обврските на Avto Gasb Консалтинг.
Компанијата АВТО ГАС е основана во март 1999 година , а преку соработка со повеќе експерти како и нивното искуство од областа на консултантските услуги и одржувањето обуки и АВТО ГАС КОНСАЛТИНГ . Оттогаш, па сè до денес, компанијата успева да состави сопствена база , следејќи го трендот на глобализацијата и моделот за водење современ бизнис - да се спојат различни видови услуги на едно место, со цел постигнување конкретни резултати.
Со зголемувањето на бројот на експертите со кои располага Авто Гас Консалтинг, за многу кратко време се проширува опсегот на стручноста на компанијата за проекти финансирани од страна на македонската Влада, Владите на други држави, агенции на ЕУ (како на пример: Европската агенција за реконструкција (EАР), Европската фондација за обука (ЕТФ) и други), Светската банка (СБ), Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД), Хоризонт 20 програмата на ЕУ , соработката со Индиската Влада за изградба на прочестителни станици за отпадни води, членство во ЕКС систем во Европска Унија и други.
Еконо Услуги Лтд. - Компанија од Индија која десет години на пазарот промовира економски ефикасен третман на отпадни води низ светот и АВТО ГАС КОНСАЛТИНГ има воспоставено одлична комуникација и соработка со истата.
Работиме со водечките научно истражувачки тимови во оваа област од Индија.
Секогаш ги исполнуваме техничките и законските барања на нашите клиенти и тоа во економски поглед.
Секогаш целта ни е да сме на врвот од оваа област - најнови и напредни техничко-технолошки достигнуваwа во областа на третман на отпадни води и ги имплементираме во нашите услуги
Даваме експертизи за третман на отпадни води од нашите соработници во било кое време за задоволуваwе на барањата на нашите клиенти
Посредување на Осигурителни Услуги со поседување Лиценца за осигурување (издавање полиса за неживотно осигурување).